Zeolit – Kremenčeva kislina – edini mineral z biogenimi lastnostmi

Edinstvene lastnosti mikroporoznega lehnjaka jasno odsevajo tudi v svetopisemski zgodbi o stvarjenju človeka. V stari zavezi beremo: »Gospod bog je iz zemeljske gline izoblikoval človeka, v njegove nosnice je vdahnil življenski dih in tako je človek postal živo bitje« (Prva Mojzesova knjiga 2,7), Glini sorodni zeolit vsebuje silicijev dioksid – dejansko edini mineral na zemlji, ki ima biogene lastnosti.
Na tem mestu nastopi še neki drug višji vidik zeolita. Njegov osnovni gradnik je majhna tristrana piramida, sestavljena iz štirih kisikovih atomov in enega osrednjega silicijevega atoma. To je torej tetraeder, ki ga v kamnini najdemo v najrazličnejših strukturah tja do zvezdnega tetraedra (dve med sabo speti piramidi).
V sveti geometriji, ki se ukvarja z izvori človeškega obstoja, je tetraeder eno od tako imenovanih petero »platonskih teles« . Ta nauk pravi, da je vse pojavne oblike fizičnega sveta brez izjeme, od organskih celic preko kristalov do kovin, mogoče razložiti s temi geometrijskimi telesi.
Avra svetosti že od nekdaj obdaja lavinsko prst, ki vsebuje silicijevo kislino, saj izkazuje nenavadno odpornost proti strupom vseh vrst in tudi proti radioaktivnemu sevanju. Tega, da je v njej uskladiščena prasila narave, danes ne verjamejo le mistiki in spiritualisti, ampak tudi vse več konservativnih raziskovalcev. Vzrok za to je očitno kristalna mrežna zgradba kamnine.

Vir: Kamen življenja