Zeoliti

top: 120px;” src=”http://www.themolecularuniverse.com/MMMGIF/molecules_in_zeolite_y.gif” alt=”” width=”320″ height=”256″ />

Zeoliti so kristalni hidrirani alumosilikati. Sestavljeni iz elementov I in II periodnega sistema. Vsebujejo natrij, kalij, kalcij, magnezij, barij in značilne elemente v sledovih in karakteristične mikroelemente v sledovih potrebne rastlinam, živalim in ljudem.

Zeoliti predstavljajo edino mineralno anorgansko materijo, ki v nano velikosti in aktivirano z TMA lahko uživa človek kot zdravilo in kot podpora imunskemu sistemu in zdravju. Niti v najmanjših količinah ne ostane v telesu, nima kontraindikacij, tudi v korelaciji z zdravili ne. Desetletja preučevanja klinoptilolita, prinaša revolucionarna odkritja, ki ne samo, da pomagajo k lažjemu razumevanju funkcij celic in organov, ampak tudi spremeniti vzorec obnašanja in postopkov.

V naravi je, po nekaterih virih, približno 270 različnih vrst mineralov zeolita.
Za natančen izvor zeolita v znanstvenem svetu ni enotnega mnenja. Ena teorija temelji na predpostavki, da je posledica kristalizacije magmatskih aktivnosti pod vodno gladino.

Druga teorija temelji na predpostavki, da je to čista stena magmatskega vulkanskega pepela, ki se je z stiskanjem oblikoval v sedimentacije delcev. To je podprto tudi s samim imenom,ki se ga prevaja kot “kamen ki vre” (ZEOS in Litos). Značilno je, da so vsa nahajališča zeolita v bližini tople vode (v bližini termalnih vrelcev), včasih jih imenujejo kot “skorje Zemlje”. Tako se na ozemlju bivše Jugoslavije raztezajo linije termalnih voda (širše področje) Celje skozi Daruvar in Lipik, nadaljuje proti Žirovcu, Lušci Palanki, Mlječanici, Banja Luki, Slatini, Čelincu, Kulaši in naprej Bijeljini in Zvorniku in skozi centralno Srbijo na meji z Bolgarijo.

V uporabi so tri vrste zeolita: zeolit A, zeolit X in Y zeolit (skupina sintetičnega umetnega zeolita, obstaja več kot 150 vrst, kot stranski produkt).

Zeoliti so aluminosilikati tridimenzionalne strukture. Sestavljajo jih strukturne enote silicija in aluminija, ki ima skupno jedro in tako nenehno vzdržujejo zelo visok negativen potencial. Ti atomi se nahajajo v središču tetraedra, na katerih so atomi kisika. Aluoksidni (AlO4), tetraeder, ki ga nadomešča Si z Al v silicijumoksidnom (SiO4) tetraeder, ki povzroča negativen naboj. Negativni naboj kompenzira s kationi alkalnih mineralov. Kationi aktivnih mineralov, plinov in vode so gibalo ionov skozi celotno strukturo omrežja.

Zeoliti so v kratkem času na široko vstopili skoraj v vsako gospodinjstvo, najdemo jih kot najsodobnejše filtre v pomivalnih in pralnih strojih kot nevtralizatorje vonjav v farmakologiji in medicini pa je prepoznan kot eden najmočnejših adsorbentov in kot tak se učinkovito uporablja za detoks organizma.